ยอดเงิน สูตรยกกำลังสอง 1 ขวด (สินค้ารักษายอด)
Cinque Terre
ยอดเงิน ไคโตซาน สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยา เป็นสารไพลีเมอร์ ชีวภาพ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรพืชสวน-พืชไร่ ดังนี้ - ใช้เป็นสารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบทุกส่วนของพืชเช่น ราก ใบ ดอก และผล - ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ดูดซึมอาหารได้ดี ติดดอกสมบูณร์ดีและผลผลิตมีคุณภาพดี ต้นพืชแข็งแรงฯลฯ - ช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและผล ทำให้ขั่วดอกและผลเหนียวขึ้น - ช่วยทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ - ช่วยร่นระยะเวลาการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้น วิธีใช้ยอดเงิน สูตรยกกำลัง 2 *นาข้าว นาปลัง และนาปี - อัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นข้าวให้ใช้คู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 ฉีดพ้นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่ออายุข้าว 20-30 วัน ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่ออายุข้าว 50-60 วัน ครั้งที่ 3 ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่อข้าวเริ่มออกรวงจำทำให้ข้าวออกรวงอย่างสมบูรณ์ เมล็ดเต่ง น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ข้าวแข็งแรง ไม่เป็นเชื้อรา *พืชผัก ผลไม้ทุกชนิด - อัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วผักทุกๆ 10-20 วัน ฉีดพ่นได้ทุกระยะของพืช *ไร่มัน ไร่สับปะรด ไร่อ้อย ยาสูบ พืชตระกูลถั่วทุกชนิด - อัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุกส่วนของต้นพืชทุกๆ 7-10 วัน อัตราการใช้ 20cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้น อ้อยและข้าวโพดให้ทั่ว (ระยะต้นกล้) ทุกๆ 7-10 วันอัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร เทราดบริเวณหัวมัน หรือพืชตระกูลที่มีหัวให้ทั่ว ทุกๆ 7-10 วัน * ไม้ดอก ไม้ประดับ - อัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว (ระยะเจริญเติบโตและติดผล) *ยางพารา - อัตราการใช้ 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ใช้ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย ฉีดพ่นให้ทั่วๆ บริเวณหน้ายางที่กรัดทุกๆ 7-10 วัน และเทราดโคนต้น ทุกๆ 15-20 วัน (ในช่วงระยะที่กรีดน้ำยาง) ** ช่วงเวลาฉีดพ่น : ช่วงเช้าตั้งแต่ 05.30 -09.00 น. ** ** ข้อควรระวัง : อย่าฉีดตอนฝนตก อย่าฉีดพ่นตอนแสงแดดแรงจัด ** 1 ขวด ราคา 580 บาท 20PV
.
ราคา
580 บาท