ยอดเงิน ไคโตซาน 1 ขวด (สินค้ารักษายอด)
Cinque Terre
ยอดเงิน ไคโตซาน สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยา เป็นสารไพลีเมอร์ ชีวภาพ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรพืชสวน-พืชไร่ ดังนี้ - ใช้เป็นสารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบทุกส่วนของพืชเช่น ราก ใบ ดอก และผล - ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ดูดซึมอาหารได้ดี ติดดอกสมบูณร์ดีและผลผลิตมีคุณภาพดี ต้นพืชแข็งแรงฯลฯ - ช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและผล ทำให้ขั่วดอกและผลเหนียวขึ้น - ช่วยทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ - ช่วยร่นระยะเวลาการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้น วิธีใช้ยอดเงิน ไคโตซาน *ผัก พืชไร่ ไม้ดอก - แช่เมล้กพันธุ์ในน้ำที่ผสม ยอดเงิน ไคโตซาน อัตราส่วน 20cc. ต่อน้ำ 1 ลิตร เป็นเวลา 12.24 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปหว่านเพาะปลูก หลังจากหว่านเมล็กพันธุ์ 7 วัน ใช้ยอดเงิน ไคโตซาน 20cc. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว โดยฉีดให้ทั่วทุก 5-7 วัน จึงถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต *ไม้ผล - หลังจากตัดแต่งกิ่งใช้ ยอดเงิน ไคโตวาน 30cc. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7-10 วัน และหยุดการใช้ช่วงติดดอก พอเริ่มติดผลให้กลับมาใช้เหมือนเดิมจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต *นาข้าว - ผสม ยอดเงิน ไคโตวาน 30-40cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดครั้งแรก พร้อมยาคุมหญ้า ฉีดครั้งที่สอง ข้าวอายุ 1 เดือน ฉีดครั้งที่สาม ข้าวอายุ 2 เดือน ฉีดครั้งที่สี่ เมื่อข้าวเริ่มออกรวง ** ผสมยาอื่นได้ แต่ต้องผสม ยอดเงิน ไคโตซาน ลงในน้ำก่อนแล้วจึงใส่ยาอื่น และไม่ต้องใช้สารจับใบผสม ** 1 ขวด ราคา 380 บาท 20PV
.
ราคา
380 บาท