Set. Once Collagen 2 กล่อง + App Thai Menu ( สินค้าเพย์ออล)
Cinque Terre
Set Once Collagen 2 กล่อง 3,500 บาท 650PV ปรับตำแหน่ง Silver พิเศษสุด!! ซื้อ Set นี้ ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.พ. 62 โรงเรียนไทยคอม มอบสิทธิ์ เรียนฟรี 1 วัน คอร์สการสร้างแอปพลิเคชั่นส่วนตัว (Thai Menu) โดย ครูใหญ่ ไทยคอม (ครูสอนออนไลน์ร้อยล้าน) พร้อมรับสิทธิ์ใช้แอปฯ ฟรี 1 ปี และรับคู่มือ ABC To Pro 1 เล่ม เรียน วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 62 เวลา 10:00 - 18:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ไอ เพย์ออล หมายเหตุ : สอบผ่านรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนไทยคอมที่รับรอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับตำแหน่ง Gold
.
ราคา
3,500 บาท