ชุดบัตรกำนัลร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง โดย อ.มัลลิการ์ 5 ใบ (สินค้ารักษายอด)
Cinque Terre
ชุดบัตรกำนัลร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง โดย อ.มัลลิการ์ 5 ใบ ราคา 500 บาท 20 PV (MLC) เย็นตาโฟ โดย อ.มัลลิการ์แตกต่างจากที่อื่น และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้คำว่าเครื่องทรง ต่อท้าย เพราะมีมากถึง 10 อย่าง ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นเต้าหู้ขาว ลูกชิ้นเต้าหู้เหลือง เกี๊ยวปลา ฮื้อก๊วย ปลาหมึกกรอบ เห็ดหูหนูขาว เลือดหมูและหนังปลากรายทอดกรอบ ซึ่งแต่ละอย่าง คัดมาจากแหล่ง ผลิตที่อร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน และคุณภาพดีต่อลูกค้า ** รับคูปองที่สำนักงานใหญ่เพย์ออลเท่านั้น ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561 ** ** Gift Voucher หมดอายุ 31 ธ.ค. 2561** เงื่อนไขการใช้บัตร 1.กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง 2.บัตรนี้ใช้ได้ที่เย็นตาโฟเครื่องทรงทุกสาขา ยกเว้นสาขาเมืองทองและสาขาสนามบินดอนเมือง 3.บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัตรได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4.บัตรนี้ใช้รับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรสมาชิกร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ 6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
ราคา
500 บาท