ชุดบัตรกำนัลร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง โดย อ.มัลลิการ์ 10 ใบ (สินค้ารักษายอด)
Cinque Terre
ชุดบัตรกำนัลร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง โดย อ.มัลลิการ์ 10 ใบ ราคา 1,000 บาท 100 PV (MLC) เย็นตาโฟ โดย อ.มัลลิการ์แตกต่างจากที่อื่น และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้คำว่าเครื่องทรง ต่อท้าย เพราะมีมากถึง 10 อย่าง ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นเต้าหู้ขาว ลูกชิ้นเต้าหู้เหลือง เกี๊ยวปลา ฮื้อก๊วย ปลาหมึกกรอบ เห็ดหูหนูขาว เลือดหมูและหนังปลากรายทอดกรอบ ซึ่งแต่ละอย่าง คัดมาจากแหล่ง ผลิตที่อร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน และคุณภาพดีต่อลูกค้า ** รับคูปองที่สำนักงานใหญ่เพย์ออลเท่านั้น ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561 ** ** Gift Voucher หมดอายุ 31 ธ.ค. 2561** เงื่อนไขการใช้บัตร 1.กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง 2.บัตรนี้ใช้ได้ที่เย็นตาโฟเครื่องทรงทุกสาขา ยกเว้นสาขาเมืองทองและสาขาสนามบินดอนเมือง 3.บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัตรได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4.บัตรนี้ใช้รับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรสมาชิกร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ 6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
ราคา
1,000 บาท