บัตรเข้างาน MLC EXPO จ.สุรินทร์ (สินค้าเพย์ออล)
Cinque Terre
บัตรเข้างาน MLC EXPO จ.สุรินทร์ วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ราคาบัตร 150 บาท
.
ราคา
150 บาท