บัตรเข้างาน The Secret To Wealth
Cinque Terre
บัตรเข้างาน The Secret To Wealth 22 - 23 กันยายน 2561 เวลา 10:00 - 17:00 น. ณ สำนักงานใหญ่เพย์ออล โดยโค้ชป๊อบ กันต์ชัย ผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ด้านจิตวิทยา NLP ปรัชญา พลังงานจักรวาล จิตวิญญาณ - แก้ปมทางการเงินที่ฉุดรั้ง ทำให้มีปัญหาทางการเงิน - วางแผนทางการเงิน และมีเป้าหมายทางการเงินชัดเจน - อิสรภาพทางการเงิน วิธีหลุดพ้นจากการวิ่งหาเงิน - ปลดล็อคทางการเงิน และการสร้างธุรกิจ - การใช้กฏแรงดึงดูดภาคปฏิบัติ - วิธีคิดคนรวย Millionaire Mind บัตรราคา 2,000 บาท / ท่าน
.
ราคา
2,000 บาท