Set อัพตำแหน่งจาก Gold เป็น Platinum
Cinque Terre
Set Promotion อัพตำแหน่งจาก Gold เป็น Platinum ราคา 44,300 บาท 5,000 PV ประกอบไปด้วย 1. i-THINK 4 กล่อง 2.Once Collagen 10 กล่อง 3.เครื่องนวดหน้า 1 เครื่อง 4.แถมฟรี หมวกเพย์ออลโลโก้สี 5 ใบ - ผู้ซื้อ Set นี้ปรับตำแหน่งจาก Gold เป็น Platinum - ผู้แนะนำรับ Double Bonus Fob เป็น 10,000 บาท และรับคะแนนท่องเที่ยวปารีส 1 คะแนน
.
ราคา
44,300 บาท