Set อัพตำแหน่งจาก Gold เป็น Platinum (สินค้าเพย์ออล)
Cinque Terre
Set Promotion อัพตำแหน่งจาก Gold เป็น Platinum ราคา 44,300 บาท 5,000 PV ประกอบไปด้วย 1. i-THINK 4 กล่อง 2.Valentin 10 กล่อง 3.เครื่องนวดหน้า 1 เครื่อง - พิเศษ! ซื้อ Set นี้ผู้ซื้อปรับตำแหน่งจาก.. Gold เป็น Platinum - ผู้เแนะนำรับ Double Bonus FOB เป็น 10,000 บาท และรับคะแนนท่องเที่ยวปารีส 1 คะแนน
.
ราคา
44,300 บาท