วิธีการจัดส่งสินค้า
ท่านสามารถรับสินค้าได้โดยการ

1. เดินทางมารับสินค้าที่บริษัท
2. แจ้งให้จัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ณ ตอนทำรายการสั่งซื้อ

- สินค้าจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
- ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

โดยมีอัตราค่าจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้

- สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 - 2,999 บาท ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง คิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาท
- สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 - 2,999 บาท นอกเขตพื้นที่อำเภอเมือง คิดค่าบริการจัดส่ง160 บาท
- สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง บริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี
- สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป นอกเขตพื้นที่อำเภอเมือง คิดค่าบริการจัดส่ง 60 บาท